9 Koje se nadležno tijelo može kontaktirati u slučaju spora i drugih pravnih pitanja?

Kod pokretanja svih pravnih postupaka, donošenja presuda i izdavanja akata do 28. siječnja 2019. međunarodnu nadležnost imaju španjolski sudovi u postupcima u kojima jedan bračni drug/partner ima španjolsko državljanstvo ili uobičajeno boravište u Španjolskoj (čl. 50-60 LEC). Predmetnu i lokalnu nadležnost ima sud okruga u kojemu su bračni drugovi/partneri imali posljednje zajedničko uobičajeno boravipte ili supsidijarno sud okruga u kojemu je tuženik imao uobičajeno boravište.

Također postoje posebni propisi za slučajeve u kojima nema međunarodne nadležnosti (čl. 36 LEC).

Kod pokretanja svih pravnih postupaka, donošenja presuda i izdavanja akata na dan ili nakon 29. siječnja 2019., bez obzira na datum sklapanja braka, primjenjivat će se Uredba Vijeća (EU) br. 2016/1103 od 24. lipnja 2016.

Uredba predviđa da će nadležna tijela biti kako slijedi:

- U stvarima bračnoimovinskog režima u slučaju smrti jednog bračnog druga, nadležnost ima sud koji je nadležan za nadljeđivanja (čl. 4).

- U stvarima bračnoimovinskog režima u slučaju podnošenja zahtjeva za razvod braka, zakonske rastave ili poništenja braka, nadležnost općenito ima sud koji je nadležan za bračne sporove.

- U ostalim slučajevima bračni drugovi mogu sporazumno dogovoriti da je nadležna država članica mjerodavnog prava ili država članica u kojoj je sklopljen brak. Takav sporazum mora biti sastavljen u pisanom obliku te ga datiraju i potpisuju oba bračna druga. Kada nema sporazuma, u pravilu su za rješavanje svih pitanja vezanih uz njihov bračnoimovinski režim, osim u slučaju smrti jednog bračnog druga ili bračnog spora nadležni sudovi države članice:

  • U kojoj bračni drugovi imaju zajedničko uobičajeno u vrijeme podnošenja zahtjeva sudu ili u surprotnome,
  • Posljednjeg uobičajenog boravišta bračnih drugova ukoliko jedan bračni drug u toj državi i dalje boravi ili u surprotnome,
  • Uobičajenog boravišta protustranke ili u surprotnome,
  • Zajedničkog državljanstva bračnih drugova.

Uz izuzetak svakog spora, javne bilježnike koje je u Španjolskoj imenovala njihova država članica kao sud u smislu članka 3.2 obvezuju pravila o nadležnosti, no mogu slobodno slobodno postupati kod sastavljanja bračnog ugovora ili sporazuma o izboru prava.