6 Mik a halál következményei?

Ha a házasság alatt a jog szerinti vagyonelkülönítés van érvényben, akkor ez az egyik házastárs halála esetén is érvényben marad. A még élő házastárs előzetesen jogosult a vagyon törvényben meghatározott hányadára és a törvény szerinti örökségre, amelyek közül az utóbbi a háztartáshoz tartozó ingóságokat és a közös lakásban a továbblakhatás jogát jelenti (§ 758 ABGB).
Ha a házastársak inter vivos vagyonegyesülésben állapodtak meg, akkor először az adósságokat levonják a közös vagyonból, majd ezt osztják fel a megállapodott hányad szerint, vagy bizonytalanság esetén egyenlő arányban. A még élő házastárs kapja az egyik felét, a másik fél pedig az elhunyt örökségének része lesz.
Az egyik házastárs halálának következményeit a halál esetében bekövetkező vagyonegyesülés alkalmazása esetén a 3.1. pontban mutattuk be.