8 Mit biztosít a jog a nyilvántartásba vett és a nyilvántartásba nem vett élettársak tulajdona esetén?

A nyilvántartásba vett élettársi viszonyt az Eingetragene Partnerschaft-Gesetz (EPG) rendezi, és az a homoszexuális párokra vonatkozik. A § 27c IPRG szerint a nyilvántartásba vett nemzetközi élettársi viszonyban élők szabadon megválaszthatják az alkalmazandó jogot. Máskülönben annak az államnak a joga alkalmazandó, amelyben a társas viszonyt nyilvántartásba vették. Az osztrák házassági vagyonjogi törvény rendelkezései a nyilvántartásba vett élettársi viszonyra is alkalmazandók (§ 1217 para 2 ABGB). Az öröklakás § 13 WEG szerinti közös tulajdona, valamint a § 364c ABGB szerinti elidegenítési és terhelési tilalom szintén alkalmazandók. Az élettársak napi használatú közös vagyonának és megtakarításának felosztása a §§ 24-41 EPG szerint történik, amely a §§ 81-98 EheG-ben foglaltakat modellezi.
Nincsenek egyedi vagyonjogi rendelkezések a nyilvántartásba nem vett, házasságot követő együttélésről, és bírósági döntések elvetették a §§ 81et seq EheG hasonló alkalmazását a házasság felbomlását követő vagyonfelosztásra. A kötelmi jog és a vagyonjog általános rendelkezéseit kell alkalmazni.