4 Nyilvántartásba lehet-e vagy kell-e venni a házassági vagyonjogi rendszert?

4.1. Az Ön országában létezik-e (egy vagy több) nyilvántartás a házassági vagyonjogi rendszerekről? Hol?

Belgiumban a házassági vagyonjogi szerződések, valamint az élettársi vagyonjogi megállapodások a házassági vagyonjogi szerződések központi nyilvántartásába kerülnek bejegyzésre, mely jogszabály alapján létrehozott országos adatbázis. Az elektronikus nyilvántartást a Belga Közjegyzők Királyi Föderációja üzemelteti.

4.2. Mely dokumentumok kerülnek nyilvántartásba? Mely információk kerülnek a nyilvántartásba?

Minden olyan házassági vagyonjogi szerződés vagy annak módosítása (a házassági vagyonjogi rendszer módosítása vagy egy másik rendszer választása), melynek megkötésére 2011. szeptember 1. után, és minden olyan élettársi vagyonjogi szerződés, melynek megkötésére 2015. szeptember 1. után került sor, és melyet belga közjegyző készített, bejegyzésre kerül a központi nyilvántartásba. Ezen felül minden olyan házassági vagyonjogi szerződés, melyet 1981. szeptember 1. és 2011. szeptember 1. között kötöttek, szintén bejegyzésre kerül, abban az esetben, ha a felek még életben vannak. Végül mindazon bírósági határozatok, melyek módosítják a házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződéseket, úgyszintén bejegyzésre kerülnek. A nyilvántartás nem tartalmazza magukat az okiratokat, csupán azok metaadatait. A nyilvántartás arról tartalmaz például információt, hogy adott személyek mikor kötöttek házassági szerződést vagy készítettek módosító aktust, illetve hogy milyen házassági vagyonjogi rendszert választottak. A nyilvántartás tartalmazza továbbá a felek adatait, valamint annak a személynek az adatait, aki a szerződést elkészítette, illetve aki letétben őrzi azt. A szerződés és annak tényleges tartalma tehát titkos marad.

4.3. Ki és hogyan férhet hozzá a nyilvántartásban szereplő információkhoz?

A közjegyzők, közjegyzői tevékenység végzésére jogosult diplomáciai képviselők, valamint végrehajtók és bíróságok kérdezhetik le a nyilvántartás tartalmát. Más hatóságok akkor jogosultak a nyilvántartásba való betekintésre, ha az szükséges közfeladataik elvégzéséhez. A megállapodásban szereplő felek szintén lekérdezhetik a regiszter rájuk vonatkozó adatait. Harmadik személyek jogos érdeküket kötelesek bizonyítani a nyilvántartás adataihoz való hozzáférés érdekében, a hozzáférést a Belga Közjegyzők Királyi Föderációjánál kérhetik.

4.4. Mi a nyilvántartás jogi hatása (érvényesség, megtámadhatóság)?

A házassági szerződések központi nyilvántartásába történő bejegyzésnek nincs jogkövetkezménye.