5 Mik a válás/különválás következményei?

5.1. Hogyan osztják fel a vagyont (dologi jogok)?

A házassági vagyonjogi rendszer felbomlik, és intézkedni kell annak végelszámolásáról és megosztásáról. Ez attól függ, hogy melyik házassági vagyonjogi rendszer alkalmazandó.

A törvényes rendszer megszűnésekor a közös vagyonba tartozó vagyontárgyak automatikusan „házasság utáni” közös tulajdonná válnak, amelyre – a végelszámolást és a megosztást megelőzően – a közös tulajdonra vonatkozó általános jogszabályi rendelkezések irányadók (Art. 577-2 CC). A házastársi vagyon végelszámolása és végleges megosztása érdekében meg kell határozni a három vagyon (ld. 2.1. kérdés) pontos összetételét (Art. 1427 - 1449 CC).

A vagyonegyesítési rendszer megszűnésekor a közös vagyonba tartozó vagyontárgyak szintén automatikusan „házasság utáni” közös tulajdonná válnak.

A vagyonelkülönítési rendszer megszűnésekor csak az esetleges közös vagyontárgyak végelszámolásáról/megosztásáról kell intézkedni.

Ehhez kapcsolódóan a belga polgári eljárásjogi törvény határozza meg a (bírósági) végelszámolás/megosztás szabályait (Art. 1205 - 1224 C. Jud.). [Code judiciaire = Judicial Code]).

5.2. Ki a felelős a meglévő adósságért a válást/különválást követően?

Ez a tartozások jellegétől függ. Mindkét házastárs külön felel a házastársi vagyon megosztását követően fenn maradó tartozásáért. A két házastárs együttesen felel a házastársi vagyon megosztását követően fenn maradó közös tarozásokért (Art. 1439 - 1441 CC).

5.3. Tarthat-e igényt az egyik házastárs vagyonkiegyenlítésre (nincs vagyonfelosztás, helyette az egyik fél pénzben egyenlíti ki a vagyon felének ellenértékét)?

Nem, kivéve, ha a házastársak a házassági szerződésükben rendelkeztek a vagyonkiegyenlítési igényről és annak módjairól.