8 Mit biztosít a jog a nyilvántartásba vett és a nyilvántartásba nem vett élettársak tulajdona esetén?

A regisztrált élettársi kapcsolatok (elnevezésük a belga jogban: cohabitation légale/wettelijke samenwoning) esetében mindkét élettárs megtartja azokat a vagyontárgyakat, amelyekről bizonyítható, hogy az ő tulajdonát képezik. Azok a vagyontárgyak, amelyekről egyik élettárs sem tudja bizonyítani, hogy az ő tulajdonát képezik osztatlan vagyont alkotnak (Art. 1478 CC). A nem regisztrált élettársi kapcsolatok (elnevezésük a belga jogban: cohabitation de fait/feitelijke samenwoning) esetében csak a két élettársi különvagyon létezik.

A regisztrált élettársak bármelyike által az együttélés céljaira vállalt minden tartozásért az élettársak egyetemlegesen felelnek (Art. 1477 para. 4 CC). Ez nem vonatkozik a nem regisztrált élettársi kapcsolatra.

Az élettársak egyikének halálakor a regisztrált élettársi kapcsolat túlélő élettársa megkapja annak az ingatlannak – és az ahhoz tartozó háztartási felszereléseknek – a haszonélvezeti jogát, amely közös lakóhelyül szolgál a család számára (Art. 745octies CC). Ez nem vonatkozik a nem regisztrált élettársi kapcsolatra.

A regisztrált élettársak élettársi kapcsolatukat megállapodás útján szabályozhatják. Az Article 1478 in fine CC alatt található rendelkezésekkel összhangban az ilyen megállapodást közjegyzői okiratba kell foglalni.