4 Nyilvántartásba lehet-e vagy kell-e venni a házassági vagyonjogi rendszert?

A házassági vagyonjogi rendszert nyilvántartásba kell venni.

4.1. Az Ön országában létezik-e (egy vagy több) nyilvántartás a házassági vagyonjogi rendszerekről? Hol?

A Regisztrációs Hivatalnál központi elektronikus nyilvántartást vezetnek (az FC 19. cikke).

4.2. Mely dokumentumok kerülnek nyilvántartásba? Mely információk kerülnek a nyilvántartásba?

A házassági szerződéseket és az alkalmazandó házassági vagyonjogi rendszert nyilvántartásba kell venni.

4.3. Ki és hogyan férhet hozzá a nyilvántartásban szereplő információkhoz?

A nyilvántartásba bárki betekinthet. A nyilvántartás lekérdezéséért és igazolások kiadásáért díjat kell fizetni, a Minisztertanács által megállapított díjjegyzék szerint (az FC 19. cikkének 4. bekezdése).

4.4. Mi a nyilvántartás jogi hatása (érvényesség, megtámadhatóság)?

Harmadik felekkel kapcsolatban a házassági vagyonközösség vonatkozó törvényes vagyonjogi rendszer az irányadó abban esetben, ha egyéb rendszert nem vettek nyilvántartásba (az FC 20. cikke).