6 Mik a halál következményei?

Az egyik házastárs halála esetén megszűnik a házassági vagyonjogi rendszer, és ha korábban vagyonközösség állt fenn, a közös vagyont az 5.1. pont alatt ismertetett elvek szerint kell megosztani. A túlélő házastárs megkapja az őt megillető részt, míg a közös vagyon másik része az elhunyt hagyatékát képezi, amelyet az örökösödési törvényben foglalt rendelkezések alapján osztanak fel. E törvény szerint a túlélő házastárs örökrésze megegyezik az egyes gyermekek örökrészével. Ha az elhunyt gyermekei meghaltak vagy érdemtelenné váltak az öröklésre, az örökség az ő leszármazóikat illeti meg (az öröklésről szóló törvény 10. cikke).

Amennyiben egy házastárs felmenő örökösökkel vagy az elhunyt testvéreivel, illetve azoknak a leszármazóival együtt örököl, őt illeti a hagyaték fele, amennyiben az öröklés megnyílása idején kevesebb mint 10 éve voltak házasok, egyébként azonban az örökség kétharmadára jogosult. Amennyiben a házastárs felmenő örökösökkel és az elhunyt testvéreivel, illetve azoknak a leszármazóival együtt örököl, az első esetben (amikor még nem telt el 10 év a házasságkötés óta) az örökség egyharmada illeti meg, a második esetben pedig a fele. Amennyiben egyéb örökösök nincsenek, a házastárs örökli a teljes vagyont (az öröklésről szóló törvény 9. cikke).