9 Melyik az illetékes hatóság, amelyhez jogvita vagy egyéb jogi kérdés esetén fordulni lehet?

Házassági ügyekben a bolgár bíróságok joghatósággal rendelkeznek, amennyiben valamelyik házastárs bolgár állampolgár, vagy szokásos tartózkodási helye  Bulgáriában van. Ugyanazon cikk (a CPIL 7. cikke) alapján, a bolgár bíróságok rendelkeznek joghatósággal a házastársak közötti személyes és vagyonjogi viszonyok tárgyában.

Az eljáró bíróság az alperes szokásos tartózkodási helye szerint illetékes regionális bíróság (a Polgári Perrendtartásról szóló Törvénykönyv 105. cikke).