3 Hogyan befolyásolhatják a házastársak a vagyonjogi rendszert?

3.1. Mely rendelkezések módosíthatók szerződés által és melyek nem? Milyen házassági vagyonjogi rendszerek választhatók?

A házassági szerződések, mint a házastársak között, a házasságkötés időpontját megelőzően kötött megállapodások a ciprusi jog szerint nem érvényesek, legalábbis nem kötelező érvényűek. Ugyanez vonatkozik a házassági vagyon jövőbeni rendezésére vonatkozó bármely megállapodásra, amelyet a házastársak a házasságkötés után, de még a különválás előtt kötöttek. Az 1991. évi 232. törvény 14. szakaszának megfelelően kizárólag a házastársak különválása után lehet a házassági vagyon növekedéséhez való hozzájárulás mértékére vonatkozó követelést érvényesíteni (lásd 5.1.). Ennek megfelelően a házastársak különválása előtt, a házassági vagyon megosztása céljából kötött házassági szerződés vagy megállapodás a felekre nézve nem kötelező érvényű, így a Családjogi Bíróság ezeket nem veszi figyelembe. Ennek az az oka, hogy az 1991. évi 232. törvény rendelkezései kötelező erejűek, és azokat a felek által (feltételezhetően kényszer hatására) kötött, az 1991. évi 232. törvény 14. szakaszában biztosított jogot szűkítő vagy kizáró egyéni megállapodások nem befolyásolhatják hátrányosan. Ennek megfelelően házassági szerződést kizárólag a különválás után köthetnek a felek. Ugyanakkor a különválást követően a felek szabadon rendezhetik házassági vagyonjogi viszonyaikat anélkül, hogy a Családjogi Bírósághoz fordulnának.

3.2. Mik a formai követelmények és kivel kell felvenni a kapcsolatot?

A házassági vagyonjogi viszonyok bíróságon kívüli rendezésére vonatkozó formai követelmények nem léteznek. Azonban a körülményektől függően független jogi tanácsadás és pénzügyi tájékoztatás igénylése szükségszerűvé válhat a megállapodás érvényességéhez.

3.3. Mikor kell megkötni a szerződést és mikortól lesz hatályos?

Lásd a 3.1. pontot.

3.4. Módosíthatják-e a házastársak a meglévő szerződést? Ha igen, milyen feltételekkel?

Igen, amennyiben a felek különválása után kötötték.