1 Milyen jog alkalmazandó?

1.1. Milyen jog alkalmazandó egy házaspár vagyonára? Milyen kritériumok/szabályok határozzák meg az alkalmazandó jogot? Milyen nemzetközi egyezményeket kell figyelembe venni egyes országok vonatkozásában?

Az alkalmazandó jog meghatározásának alapvető szabályait a nemzetközi magánjogról szóló 91/2012. törvény tartalmazza. A nemzetközi magánjogról szóló törvény 49. §-ának 3. bekezdése szerint a házastársak közötti vagyoni jogviszonyokat a házastársak lakóhelye szerinti állam joga szabályozza. Amennyiben a házastársak lakóhelye különböző állam területén található, vagyonjogi viszonyaikat annak az államnak a joga szabályozza, melynek mindketten állampolgárai. Amennyiben a házastársak állampolgársága különböző, ezeket a jogviszonyokat a cseh jog szabályozza. Ezt a kérdést a polgári, kereskedelmi és családi ügyekben nyújtandó jogsegélyről szóló, a Cseh Köztársaság és a korábbi szocialista országok között létrejött kétoldalú egyezmények (pl. a Bulgáriával 1976. november 25-án kötött egyezmény, a Lengyelországgal 1987. december 21-én kötött egyezmény, a korábbi Jugoszláv Szocialista Köztársasággal 1964. január 21-én kötött egyezmény, a Romániával 1994. november 7-én kötött egyezmény) is szabályozzák, ahol az alkalmazandó jog meghatározásában az állampolgárság a döntő kapcsolóelem. A közös lakóhely, mint kapcsolóelem csak akkor vehető figyelembe, ha a házastársak állampolgársága eltérő. A korábbi Szovjetunióval kötött, 1982. augusztus 12-én aláírt egyezmény (amely Oroszország, Moldova, Kirgizisztán és Grúzia vonatkozásában kötelező érvényű), valamint az Ukrajnával 2001. május 28-án aláírt egyezmény alapján a kapcsolóelem a házastársak közös lakóhelye. Ezen nemzetközi szerződésekben található szabályok a nemzeti jog szabályai megelőzve alkalmazandóak.

A bejegyzett élettársak, valamint hasonló kapcsolatok és joghatásaik – ideértve az élettársak személyi és vagyoni jogviszonyainak módosítását - tekintetében az alkalmazandó jog azon állam joga, melynek területén a regisztrált élettársi kapcsolatot vagy hasonló kapcsolatot létrehozták (a Nemzetközi magánjogról szóló törvény 67. §-ának 2. bekezdése).

1.2. A házastársaknak lehetőségük van megválasztani az alkalmazandó jogot? Ha igen, ezt a választást milyen elvek vezérlik (pl. a választandó jogok, formai követelmények, visszaható hatály)?

A Nemzetközi magánjogról szóló törvény 49. §-ának 4. bekezdése értelmében a házastársak megállapodhatnak arról, hogy vagyonjogi jogviszonyaikat:

  • az egyik házastárs állampolgársága szerinti jog, vagy
  • az egyik házastárs szokásos tartózkodási helye szerinti jog, vagy
  • ingatlan esetében az ingatlan fekvési helye szerinti jog, vagy
  • a cseh jog szabályozza.

A megállapodást közjegyzői okiratban, vagy amennyiben a megállapodást külföldön kötötték, hasonló formában kell megkötni.