9 Melyik az illetékes hatóság, amelyhez jogvita vagy egyéb jogi kérdés esetén fordulni lehet?

A házasság felbontása (illetve a házasság érvénytelenségének, illetve létezésének megállapítása) során, amennyiben a házastársak legalább egyike cseh állampolgár, vagy ha az alperes szokásos tartózkodási helye a Cseh Köztársaság területén található, a cseh bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

Amennyiben mindkét házastárs idegen állampolgár, és az alperes szokásos tartózkodási helye a Cseh Köztársaság vagy az Európai Unió területén kívül található, valamint nem állampolgára egyik EU tagállamnak sem, vagy nem rendelkezik lakóhellyel sem az Egyesült Királyság, sem pedig Írország területén, a cseh bíróságok rendelkeznek joghatósággal, ha

  • mindkét házastárs szokásos tartózkodási hellyel rendelkezett a Cseh Köztársaságban és a felperes továbbra is ott rendelkezik szokásos tartózkodási hellyel;
  • a felperes szokásos tartózkodási helye a Cseh Köztársaságban található, és a házastársa perbe bocsátkozott;
  • a felperes szokásos tartózkodási helye Csehországban található, és legalább 1 évvel a perindítást megelőzően már ott rendelkezett szokásos tartózkodási hellyel. (a Nemzetközi magánjogról szóló törvény 47. §-a)

A Cseh Köztársaság területén található ingatlanokon fennálló jog tekintetében a cseh bíróságok és hatóságok kizárólagos joghatósággal rendelkeznek (a Nemzetközi magánjogról szóló törvény 68. §-a). Hagyatéki eljárásban a cseh bíróságok joghatósága érvényesül, amennyiben halálának időpontjában az örökhagyó szokásos tartózkodási helye Csehországban található (a Nemzetközi magánjogról szóló törvény 74. §-a).

Házassági vagyonjoggal kapcsolatos jogvitákban (ideértve a házasság felbontását követően a házassági közös vagyon felosztását), azon cseh helyi bíróság rendelkezik illetékességgel, melynek területén a házastársak közös lakóhelye (volt) található, amennyiben a házastársak legalább egyikének lakóhelye továbbra is ezen bíróság illetékességi területén található. Amennyiben nincsen ilyen bíróság, az általános illetékességi szabályok alkalmazandók, tehát az alperes lakóhelye szerinti bíróság az illetékes. Ha ilyen bíróság sem létezik, az illetékes bíróság a felperes lakóhelye szerinti bíróság (a Különös peres eljárásokról szóló 292/2013. törvény 373. és 383. §-ai). Amennyiben az eljárás nem a házasság felbontásához kapcsolódik, az illetékes bíróság a következő:

  • az alperes lakóhelye szerint illetékes helyi bíróság, vagy
  • amennyiben ingatlan is érintett, az a helyi bíróság, amelynek területén található az ingatlan, vagy
  • ha a vagyonmegosztásra hagyatéki eljárás keretében kerül sor, az a helyi bíróság, amelynek a területén a hagyatéki eljárás folyik (a Polgári Perrendtartás 88. cikke).