1 Milyen jog alkalmazandó?

1.1. Milyen jog alkalmazandó egy házaspár vagyonára? Milyen kritériumok/szabályok határozzák meg az alkalmazandó jogot? Milyen nemzetközi egyezményeket kell figyelembe venni egyes országok vonatkozásában?

A joggyakorlat szerint a házastársak közötti vagyonjogi viszonyokra Dániában annak az országnak a jogrendszere vonatkozik, ahol a férj szokásos tartózkodási helye található a házasságkötés időpontjában. Abban az esetben viszont, ha a férj a házasságkötés azonnali következményeként megváltoztatja szokásos tartózkodási helyét, annak az országnak a joga alkalmazandó, ahol új szokásos tartózkodási helye található. A dán jog szerint a „szokásos tartózkodási hely” az a hely, ahol az adott személy életvitelszerűen tartózkodik; a szokásos tartózkodási hely akkor sem változik, ha az adott személy egy ideig másik országban tartózkodik. Észak-európai országok vonatkozásában (Finnország, Izland, Norvégia és Svédország), a házastársak vagyonjogi viszonyaira az Északi Házassági Egyezmény az alkalmazandó jog. Az Egyezmény 3. cikke alapján olyan házastársak esetében, akik a házasság megkötésének időpontjában valamelyik szerződő állam polgárai voltak, a vagyonjogi viszonyokra annak a szerződő államnak a jogrendje vonatkozik, ahol a házastársak a házasság megkötését követően létrehozzák szokásos tartózkodási helyüket. Ha a későbbiekben mindkét házastárs egy másik szerződő államban telepszik le, és legalább két évig ott él, ennek az országnak a joga lesz az irányadó. Ha a házasság fennállása alatt korábban mindkét házastárs szokásos tartózkodási helye ott volt, vagy ha mindketten ennek az államnak a polgárai, úgy ennek az államnak a jogrendje alkalmazandó attól az időponttól kezdve, amikor a házastársak ott letelepednek. (Északi Házassági Egyezmény, a 2006. évi módosító megállapodás)

1.2. A házastársaknak lehetőségük van megválasztani az alkalmazandó jogot? Ha igen, ezt a választást milyen elvek vezérlik (pl. a választandó jogok, formai követelmények, visszaható hatály)?

A joggyakorlat szerint a házastársak nem választhatják meg a vagyonjogi kapcsolataikra vonatkozó jogot. Azok a házastársak azonban, akik az Északi Házassági Egyezmény hatálya alá tartoznak, egyebek mellett megállapodhatnak abban, hogy annak a szerződő államnak a joga vonatkozzon vagyonjogi viszonyaikra, amelyben valamelyikük szokásos tartózkodási helye található, vagy amelyiknek az egyik házastárs az állampolgára a szerződés megkötésének idején. A jogválasztás formailag akkor érvényes, ha a választás idején megfelelt azon jog szerinti formai követelményeknek, amely az Egyezmény alapján a házastársak vagyonjogi kapcsolataira vonatkozott, vagy ha megfelelt azon szerződő állam joga szerinti formai követelményeknek, amelynek mindkét vagy valamelyik házastárs állampolgára volt. Ha ezen jog nem határoz meg formai követelményeket a jogválasztásról szóló megállapodásokhoz, a megállapodás érvényességét a házastársi különvagyonról szóló megállapodásokra vonatkozó formai követelmények alapján kell megítélni. A dán jog nem ír elő formai követelményeket a jogválasztásra vonatkozó megállapodásokra. (Északi Házassági Egyezmény, a 2006. évi módosító megállapodás)