3 Hogyan befolyásolhatják a házastársak a vagyonjogi rendszert?

3.1. Mely rendelkezések módosíthatók szerződés által és melyek nem? Milyen házassági vagyonjogi rendszerek választhatók?

Amint azt a 2.1. pontban említettük, a házastársak megállapodhatnak arról, hogy a jogszabályokat nem alkalmazzák, és teljes, illetve részleges megállapodást köthetnek a házastársi különvagyonról. Az ilyen megállapodás hatálya alá tartozó vagyontárgyak nem oszthatók meg válás, különválás stb. esetén.

(A házasság joghatásairól szóló törvény 16. §, vö. 28. §)

3.2. Mik a formai követelmények és kivel kell felvenni a kapcsolatot?

A különvagyonról szóló megállapodás kizárólag akkor érvényes, ha írásba foglalták mindkét házastárs aláírásával, és a nyilvántartásba bejegyeztették (lásd a 4. pontot).

(A házasság joghatásairól szóló törvény 35. és 37. §-a)

3.3. Mikor kell megkötni a szerződést és mikortól lesz hatályos?

A különvagyonról szóló megállapodást a házasságkötés előtt és után is meg lehet kötni. Az a megállapodás, amelyet a házasság megkötése előtt kötöttek meg és jegyeztettek nyilvántartásba, a házasságkötés időpontjában válik hatályossá. Az a megállapodás, amelyet a házasság megkötése után kötöttek meg, a nyilvántartásba vétele időpontjában válik hatályossá.

3.4. Módosíthatják-e a házastársak a meglévő szerződést? Ha igen, milyen feltételekkel?

A különvagyonról szóló megállapodás bármikor módosítható új, a fenti előírásoknak megfelelő megállapodással. (A házasság joghatásairól szóló törvény 28 b. §-a)