6 Mik a halál következményei?

Abban az esetben is a közös vagyon megosztásával kapcsolatos szabályokat kell alkalmazni, ha valamelyik házastárs elhalálozik. Ebben az esetben a közös vagyonból az elhunytat illető részre – az elhunyt különvagyonával együtt, ha volt ilyen – az öröklés szabályai vonatkoznak.

A túlélő házastárs megkapja a közös vagyon őt megillető részét az elhunyt különvagyonával együtt, ha volt ilyen. Ezen túlmenően, a túlélő házastársat illeti az elhunyt nyugdíjjogosultsága, stb. is (lásd a 2.1. kérdést).

A túlélő házastárs örökli az elhunyt vagyonának felét, amennyiben ez utóbbinak vannak egyenesági örökösei. Ha az elhunyt házastársnak nincsenek egyenesági örökösei, a túlélő házastárs lesz az egyetlen örökös. Az elhunyt házastárs végrendeleti úton a hagyaték ettől eltérő megosztását is meghatározhatja azzal a megszorítással, hogy vagyonának negyedét mindenképpen a túlélő házastárs örökli.

Emellett a túlélő házastársnak joga van a közös vagyonból kizárni egyes tételeket, amelyeket kizárólag a saját személyes használatára szolgálnak, amennyiben ezek értéke nem aránytalan a házastársak pénzügyi körülményeit tekintve, valamint a kiskorú gyermekek használatára szolgáló tárgyakat.

Továbbá a túlélő házastárs részt kaphat abból a hagyatékból is, amelynek értéke – a túlélő házastárs hagyatékával és különvagyonnal összevonva – eléri a 600.000 DKK összeget. Ezt az összeget indexálni kell.

A túlélő házastárs a házastársak közös hagyatékát osztatlan tulajdonként veheti át közös egyenesági örököseikkel, például gyermekeikkel vagy unokáikkal. Ha az elhunyt házastárs után saját egyenesági örökösök maradnak, a hagyatékot kizárólag azok hozzájárulásával lehet osztatlan tulajdonná nyilvánítani. A hagyaték osztatlan tulajdonlása azt jelenti, hogy normál esetben az örökösök nem követelhetik az elhunyt után járó örökségüket mindaddig, amíg a túlélő házastárs életben van, a túlélő házastárs pedig a teljes hagyaték birtokába kerül és azt a mindennapi életben használhatja még akkor is, ha ezáltal csökken a hagyaték értéke. A túlélő házastárs azonban nem élhet vissza a hagyaték birtoklásával.

(Az öröklésről szóló törvény 9-11. és 18-19. §-a)