8 Mit biztosít a jog a nyilvántartásba vett és a nyilvántartásba nem vett élettársak tulajdona esetén?

A regisztrált élettársi kapcsolatokról szóló törvény értelmében két azonos nemű személy regisztrált élettársi kapcsolatot köthet.

Eltérő megállapodás hiányában a regisztrált élettársi kapcsolatra ugyanazok a rendelkezések vonatkoznak, mint a házasságra.

Azok a jogszabályi rendelkezések azonban, amelyek kizárólag meghatározott nemű személyekre vonatkoznak, a regisztrált élettársi kapcsolatra nem alkalmazhatók. Ez az 1.1. pontban hivatkozott, az alkalmazandó jogra vonatkozó szabályt érinti, amely egy adott házastárs nemétől függ. Ennélfogva ez a szabály a regisztrált élettársi kapcsolatokra nem alkalmazható.

Úgy tűnik, hogy nincs egységes joggyakorlat a regisztrált élettársi kapcsolatok vagyonjogi viszonyaira alkalmazandó jog tekintetében, de a jogi szakértők úgy vélik, hogy ezeket az élettársak első közös lakóhelye szerinti ország joga szabályozza, vagy opcionálisan annak az országnak a joga, ahol az élettársi kapcsolatot regisztrálták. Arra is rámutatnak, hogy a jogválasztásra vonatkozó megállapodás is megengedett.

Az Északi Házassági Egyezmény regisztrált élettársi kapcsolatokra nem alkalmazható.

(A regisztrált élettársi kapcsolatokról szóló törvény 1. és 3-4. §-a)