9 Melyik az illetékes hatóság, amelyhez jogvita vagy egyéb jogi kérdés esetén fordulni lehet?

A közös vagyon megosztására vonatkozó keresetet a hagyatéki bírósághoz lehet benyújtani (a hagyatéki bíróság Dániában a városi bíróság, a dániai helyi bíróság), ha valamelyik házastárs/élettárs Dániában lakik. Ha legalább az egyik házastársnak/házastársnak kötődése van Dániához, a házastársak/élettársak megállapodhatnak abban, hogy a vagyonmegosztási keresetet ott nyújtják be. A házastársak/élettársak ilyen megállapodást nem köthetnek előzetesen, ez kizárólag akkor lehetséges, ha válás vagy különválás során vita alakul ki a vagyonmegosztásról.

A közös vagyon Dániában található részének megosztásával kapcsolatos kereset akkor nyújtható be Dániában, ha a kérdéses vagyontárgyak nem képezik eljárás tárgyát egy másik országban.

(A családi vagyontárgyak megosztásáról szóló törvény 4. §-a)

(A hagyatéki vagyonkezelésről szóló törvény 74. §-a)