4 Nyilvántartásba lehet-e vagy kell-e venni a házassági vagyonjogi rendszert?

Ha a házasságkötéskor a házastársak a közszerzeményi vagy a vagyonelkülönítési rendszert választják, a népességstatisztikai tisztviselő vagy a közjegyző, aki előtt a házasságkötés zajlik, kérelmezi a megfelelő bejegyzés megtételét a házassági vagyonjogi nyilvántartásban.

Ha a leendő házastársak nem választanak házassági vagyonjogi rendszert a házasságkötésre történő jelentkezésnél, és nem kötnek házassági vagyonjogi szerződést sem, a vagyonegyesítési rendszer alkamazandó a házastársak vagyonjogi viszonyaira a házasságkötéstől kezdve, és ez esetben semmit nem kell bejegyezni a házassági vagyonjogi nyilvántartásba.

Ha a házastársak házassági vagyonjogi szerződést kötnek, bármely házastárs kérésére a szerződés adatait bejegyzik a házassági vagyonjogi nyilvántartásba. Az ehhez szükséges kérelmet közjegyzői hitelesítéssel kell ellátni.

4.1. Az Ön országában létezik-e (egy vagy több) nyilvántartás a házassági vagyonjogi rendszerekről? Hol?

Az Észt Köztárságban létezik házassági vagyonjogi nyilvántartás, melyet a Közjegyzői Kamara üzemeltet.

(Törvény az észt házassági vagyonjogi nyilvántartásról)

4.2. Mely dokumentumok kerülnek nyilvántartásba? Mely információk kerülnek a nyilvántartásba?

A nyilvántartási lap a következőket tartalmazza: a házastársak személyes adatai, a házassági vagyonjogi rendszer, a házastársak vagyoni jogainak módosításai, egyes bejegyzések törlése vagy módosítása, valamint az észt vagy külföldi jog alkalmazása a házastársak tulajdonjogára, valamint a házassági vagyonjogi szerződés adatai.

A nyilvántartási akta tartalmazza a bejegyzés alapjául szolgáló dokumentumokat (házassági vagyonjogi szerződés, bírósági határozat, bejegyzés iránti kérelem stb.).

4.3. Ki és hogyan férhet hozzá a nyilvántartásban szereplő információkhoz?

A nyilvántartási lap nyilvános, abba bárki betekinthet, tartalmáról másolatot kérhet. A nyilvántartási akta dokumentumai abban az esetben tekinthetők meg, és róluk másolat akkor készíthető, ha az adott személy jogos érdekét igazolja.

A házastárs, közjegyzők, végrehajtók, felszámolóbiztosok, bíróságok, valamint felügyeleti szervvel rendelkező hatóságok esetén a jogos érdeket vélelmezni kell.

A házassági vagyonjogi nyilvántartás adatai a közjegyzői irodákban, valamint a megfelelő weboldalon érhetők el. A házassági vagyonjogi nyilvántartás közjegyzői lekérdezéséért a Közjegyzői díjszabásról szóló törvény alapján fizetendő díj.

4.4. Mi a nyilvántartás jogi hatása (érvényesség, megtámadhatóság)?

A házastársaknak a vagyonegyesítési rendszer módosítására, házassági vagyonjogi rendszerük megszüntetésére irányuló döntése (lásd a 3.1. pontot) csak akkor lehet hatályos harmadik féllel szemben, ha azt bejegyezték a házassági vagyonjogi nyilvántartásba, vagy ha a harmadik fél tudott a házassági vagyonjogi szerződésről.