8 Mit biztosít a jog a nyilvántartásba vett és a nyilvántartásba nem vett élettársak tulajdona esetén?

Az észt jog nem ismeri az együttélés nyilvántartásba vételének intézményét, és nem tartalmaz a házasságon kívüli együttélésre vonatkozó egyéb külön szabályokat sem. A házasságon kívüli kapcsolatban együtt élő felek egyéb, a családi jog területén kívül eső jogi eszközöket vehetnek igénybe: kötelmi jogi partneri kapcsolatot alapíthatnak (a hallgatólagos szerződések alkalmazása kizárólag az ingatlan vagyonra korlátozódik), a vagyonjog szabályainak megfelelően közös tulajdonra tehetnek szert, az öröklési jog szabályaival összhangban végrendelkezhetnek, stb.