9 Melyik az illetékes hatóság, amelyhez jogvita vagy egyéb jogi kérdés esetén fordulni lehet?

Az észt polgári eljárásjogi törvény értelmében egy ügy akkor tartozik az észt bíróság joghatósága alá, ha elbírálható a joghatóságra vonatkozó rendelkezések szerint vagy valamely joghatóságra vonatkozó megállapodás alapján, kivéve, ha törvény vagy nemzetközi megállapodás eltérően rendelkezik. A jogszabályban meghatározott esetekben a felek megállapodást köthetnek a joghatóságról. A joghatóságról szóló megállapodásban meg lehet határozni a vitarendezés tekintetében illetékes bíróságot.

Házassági vagyonjogi kérdéseivel bármikor fordulhat közjegyzőhöz.