1 Milyen jog alkalmazandó?

1.1. Milyen jog alkalmazandó egy házaspár vagyonára? Milyen kritériumok/szabályok határozzák meg az alkalmazandó jogot? Milyen nemzetközi egyezményeket kell figyelembe venni egyes országok vonatkozásában?

Ha a házastársak másként nem állapodtak meg, a házastársak vagyonjogi viszonyaira annak az országnak a joga vonatkozik, ahol a házasságkötés után létrehozzák lakóhelyüket. Ha a házastársak lakóhelyüket a későbbiekben áthelyezik egy másik országba, ennek az országnak a joga akkor alkalmazandó, ha a házastársak már legalább öt éve ott élnek. Ugyanakkor a kérdéses ország jogát kell alkalmazni közvetlenül a lakóhely megváltoztatása után abban az esetben, ha a házastársak a házasságuk fennállása alatt korábban már rendelkeztek lakóhellyel ebben az országban, vagy ha mindketten ennek az országnak az állampolgárai. A házastársak vagyonjogi viszonyaira vonatkozó jog azonban nem változik akkor, ha a későbbiekben a házastársak lakóhelyüket egy másik országba helyezik át, amennyiben a házastársak vagy jegyesek szerződésben rendelkeztek arról, hogy melyik jog vonatkozzon vagyonjogi viszonyaikra; vagy ha a házasság felbontása, különválás vagy folyamatban lévő válási eljárás miatt valamelyik házastárs jogosulttá vált arra, hogy követelje a közös vagyon megosztását, még mielőtt az adott másik ország joga alkalmazandóvá válna. Ha a házastársaknak nem ugyanabban az országban van a lakóhelyük, vagyonjogi kapcsolataikra annak az országnak a joga alkalmazandó, amelyhez összességében a legszorosabb kötelékek fűzi őket (a házasságról szóló törvény 129. §-a). Emellett a Dánia, Finnország, Izland, Norvégia és Svédország között létrejött Északi Egyezmény csaknem azonos módon szabályozza a házassággal kapcsolatos jogrendszerek ütközését, az örökbefogadást és a gyámságot, és akkor alkalmazandó, ha mindkét házastárs valamelyik szerződő állam állampolgára a házasságkötéskor, és ezt követően valamelyik szerződő államban hozzák létre lakóhelyüket.

1.2. A házastársaknak lehetőségük van megválasztani az alkalmazandó jogot? Ha igen, ezt a választást milyen elvek vezérlik (pl. a választandó jogok, formai követelmények, visszaható hatály)?

A jegyes- és házastársak megállapodásban rendelkezhetnek arról, hogy melyik jog vonatkozzon vagyonjogi kapcsolataikra. Ez a megállapodás csak akkor érvényes, ha azt írásban kötötték meg. A házastársak vagyonjogi kapcsolataira alkalmazandó jogként annak az országnak a joga elölhető meg, ahol valamelyik házastárs lakóhelye található, vagy amelynek valamelyik házastárs az állampolgára a megállapodás megkötésekor. Ha a házasság fennállása alatt az egyik vagy mindkét házastárs átteszi lakóhelyét egy másik országba, annak az országnak a joga is megjelölhető alkalmazandó jogként, amelyikben utoljára volt mindkét házastárs lakóhelye azonos időben. Bármilyen módosításról szóló megállapodás vagy a jogválasztásról kötött megállapodás megszüntetése kizárólag akkor érvényes, ha azt írásban kötötték meg (a házasságról szóló törvény 130. §-a).