4 Nyilvántartásba lehet-e vagy kell-e venni a házassági vagyonjogi rendszert?

4.1. Az Ön országában létezik-e (egy vagy több) nyilvántartás a házassági vagyonjogi rendszerekről? Hol?

Finnországban nyilvántartást vezetnek a házassági ügyekről, amely az egész országra kiterjed. A nyilvántartást egy helyi önkormányzati szerv, azaz a polgári anyakönyvi hivatal vezeti.

4.2. Mely dokumentumok kerülnek nyilvántartásba? Mely információk kerülnek a nyilvántartásba?

A házassági szerződésről szóló okiratot bevezetik a házassági ügyekre vonatkozó nyilvántartásba. Ennek megfelelően a házassági szerződés aláírásának napjára és az összes tartalmi szabályozásra vonatkozó információt bejegyzik a nyilvántartásba.

4.3. Ki és hogyan férhet hozzá a nyilvántartásban szereplő információkhoz?

Bárki kaphat tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a házastársak kötöttek-e érvényes házassági szerződést, valamint annak tartalmáról is.

4.4. Mi a nyilvántartás jogi hatása (érvényesség, megtámadhatóság)?

A házassági szerződés csak a bejegyezésekor lép hatályba (a házasságról szóló törvény 44. §-a).