6 Mik a halál következményei?

Ha egy házasság az egyik házastárs halála miatt szűnik meg, a házassági vagyon megosztását az elhunyt hagyatékának a felosztása előtt kell végrehajtani, amennyiben a házastársak házassági joggal rendelkeztek egymás vagyonát illetően (a házasságról szóló törvény 85. §-a). Ennek a felosztásnak a során az elhunyt házastárs örökösei kötelesek kompenzálni a túlélő házastársat, ha az elhunytnak a házassági jog alá eső vagyona értékesebb, mint a túlélő házastársé. Ezzel szemben a túlélő házastárs nem köteles semmilyen kompenzációt nyújtani az elhunyt házastárs hagyatékába abban az esetben, ha saját, házassági jog hatálya alá eső vagyona meghaladja az elhunyt házastárs vagyonát. Annak a kérdésnek, hogy a házastársaknak van-e házassági joguk egymás vagyonára, nincs hatása a túlélő házastárs jogaira az öröklési jog alapján. Az öröklési jog értelmében, illetve a végrendelet alapján a túlélő házastársat megillető juttatásokat a hagyatékból kell folyósítani.