8 Mit biztosít a jog a nyilvántartásba vett és a nyilvántartásba nem vett élettársak tulajdona esetén?

Ha azonos nemű személyek bejegyeztetik élettársi kapcsolatukat, vagyonjogi kapcsolataikra és öröklési jogaikra ugyanazok a jogszabályok vonatkoznak, mint a házaspárok esetében. A regisztrált élettársi kapcsolatot szintén válás útján lehet megszüntetni, és az élettársak ebben az esetben is köthetnek házassági szerződést. Mindaz, amit fent elmondtunk a házastársak vagyonáról és annak megosztásáról, a regisztrált élettársi kapcsolatokra is vonatkozik. Finnországban a heteroszexuálisok és a homoszexuálisok egyaránt élhetnek nem regisztrált élettársi kapcsolatban. Ha a nem regisztrált élettársi kapcsolat több mint öt éve áll fenn, és az élettársaknak nincs közös gyermekük, az élettársak vagyonával kapcsolatos jogvitákat az általános jogszabályi rendelkezések alapján kell megoldani. Ha például a nem regisztrált élettársi kapcsolat véget ér, az élettárs követelheti az indokolatlanul nyújtott előnyök visszatérítését. A többi, a gyakorlatban releváns jogorvoslati lehetőség közé tartozik a fizetési követelés, a tulajdonlás igazolása és a birtok visszaállítása. Ha a nem regisztrált élettársi kapcsolat több mint öt évig állt fenn, vagy ha az élettársaknak közös gyermekük van vagy volt, a 2011. április 1-jén hatályba lépett, az élettársak háztartásának megosztásáról szóló törvényt kell alkalmazni. Az említett törvény alapján az élettársi kapcsolat felbomlása után valamely élettárs akkor igényelhet kompenzációt a másik élettárstól, ha segített a másik élettársnak vagyona felhalmozásában/megtartásában a közös háztartáshoz való hozzájárulással, ezért a vagyon kizárólag tulajdonlás alapján történő megosztása azt eredményezné, hogy az egyik fél indokolatlanul több előnyben részesülne a másik fél költségére. Nincs kompenzációs jog akkor, ha a közös háztartáshoz való hozzájárulás révén szerzett jogosulatlan előny minden körülményt figyelembe véve minimális mértékű.