8 Mit biztosít a jog a nyilvántartásba vett és a nyilvántartásba nem vett élettársak tulajdona esetén?

A nem regisztrált élettársi kapcsolatokat (együttélés) aPolgári Törvénykönyv 515-8. cikkeelismeri, de nem szabályozza.

A regisztrált élettársi kapcsolatokat (élettársak) a Polgári Törvénykönyv 515-1. és azt követő cikkeiszabályozzák. Ezeket az élettársi kapcsolatokat nem kizárólag azonos nemű párok választhatják.

Az élettársak egyetemlegesen felelnek az egyik fél által a „mindennapi szükségletek” kielégítése érdekében vállalt tartozásokért (a Polgári Törvénykönyv 515-4. cikke).

Mindkét fél szabadon kezelheti saját vagyonát, és felelős marad személyes adósságaiért. Azon vagyontárgyak, amelyek esetén a tulajdonjogot nem állapították meg, közös tulajdonban levőnek tekintendők (a Polgári Törvénykönyv 515-5. cikke). A felek azt is kiköthetik, hogy az élettársi kapcsolat fennállása alatt megszerzett vagyon közös tulajdon (a Polgári Törvénykönyv 515-5-1. cikke).