4 Nyilvántartásba lehet-e vagy kell-e venni a házassági vagyonjogi rendszert?

4.1. Az Ön országában létezik-e (egy vagy több) nyilvántartás a házassági vagyonjogi rendszerekről? Hol?

Németországban az úgynevezett „Házassági vagyonjogi rendszer nyilvántartást” a regionális bíróságok (vagyis az államok [„Länder”] bíróságai) vezetik.

4.2. Mely dokumentumok kerülnek nyilvántartásba? Mely információk kerülnek a nyilvántartásba?

Ebbe a nyilvántartásba lehet bejegyeztetni azokat a rendelkezéseket, amelyek eltérnek a közös vagyongyarapodástól mint jogszabály által előírt házassági vagyonjogi rendszertől, és az esetleges külföldi házassági vagyonjogi rendszer alkalmazását is.

4.3. Ki és hogyan férhet hozzá a nyilvántartásban szereplő információkhoz?

A nyilvántartás publikus, abba bármilyen érdekelt fél betekinthet.

4.4. Mi a nyilvántartás jogi hatása (érvényesség, megtámadhatóság)?

A házassági szerződés érvényessége nem függ attól, hogy bejegyezték-e a nyilvántartásba. Ugyanakkor annak érdekében, hogy a szerződésben meghatározott házassági vagyonjogi rendszert vagy külföldi házassági vagyonjogi rendszert harmadik felekkel szemben is lehessen alkalmazni, a német polgári törvénykönyv [BGB] 1412. §-a  (adott esetben a német Polgári Törvénykönyv bevezető törvénye [EGBGB] 16. cikkének (1) bekezdésével együtt ) szerint a házassági szerződést be kell jegyeztetni a Házassági vagyonjogi rendszer nyilvántartásba.