3 Hogyan befolyásolhatják a házastársak a vagyonjogi rendszert?

3.1. Mely rendelkezések módosíthatók szerződés által és melyek nem? Milyen házassági vagyonjogi rendszerek választhatók?

A házastársak szerződés útján a vagyonjogi rendszert úgy is megállapíthatják, hogy maguk választják ki az alkalmazandó vagyonközösséget, azzal a kikötéssel azonban, hogy a szerződésben nem sérthetik meg a kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírásokat. Ebben a szerződésben a házastársak olyan részletekről rendelkezhetnek, mint a közös vagyon mértéke, hogyan kezelendő a közös vagyon, illetve mikor ér véget ezen rendszer alkalmazása, stb. Ez a szerződés nem hivatkozhat szokásjogra, nem hatályos vagy külföldi jogszabályokra.

3.2. Mik a formai követelmények és kivel kell felvenni a kapcsolatot?

A vagyonközösségi rendszer elfogadásának formai követelményei a következők: a) a szerződést közokirat formájában kell megkötni, és b) be kell jegyeztetni egy kifejezetten erre a célra szolgáló publikus nyilvántartásba (a HCC 1403. cikkének (2) bekezdése). Az ilyen szerződést megkötni kívánó házastársaknak közjegyzőhöz kell fordulniuk, aki a szerződést elkészíti.

3.3. Mikor kell megkötni a szerződést és mikortól lesz hatályos?

Ez a szerződés a házasságkötés előtt és után is megköthető, és az említett publikus nyilvántartásba történő bejegyzésekor lép hatályba.

3.4. Módosíthatják-e a házastársak a meglévő szerződést? Ha igen, milyen feltételekkel?

A házastársak megkötött szerződésüket a 3.2. pontban foglalt feltételek mellett szabadon módosíthatják.