4 Nyilvántartásba lehet-e vagy kell-e venni a házassági vagyonjogi rendszert?

4.1. Az Ön országában létezik-e (egy vagy több) nyilvántartás a házassági vagyonjogi rendszerekről? Hol?

A HCC 1403. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a szerződés kizárólag akkor hatályos harmadik felekkel szemben, ha azt az erre a célra szolgáló publikus nyilvántartásba bejegyeztették.

4.2. Mely dokumentumok kerülnek nyilvántartásba? Mely információk kerülnek a nyilvántartásba?

A közokiratot, amelyben a házastársak a vagyonközösségi rendszert választják, bejegyeztetik a nyilvántartásba valamennyi lényeges részlettel együtt; ilyenek például a nevek, a vagyonközösségi rendszer mértéke és az annak megszűnésére vonatkozó rendelkezések.

4.3. Ki és hogyan férhet hozzá a nyilvántartásban szereplő információkhoz?

Minden olyan személy betekinthet az említett bejegyzéseket tartalmazó publikus nyilvántartásba, akinek ehhez jogos érdeke fűződik.

4.4. Mi a nyilvántartás jogi hatása (érvényesség, megtámadhatóság)?

A szerződés a nyilvános nyilvántartásba való bejegyzésekor lép hatályba, és harmadik felekkel szemben is ekkortól hatályos (a HCC 1403. cikke).