6 Mik a halál következményei?

  • A vagyonelkülönítés/a vagyonszerzésben való részvétel rendszerében a túlélő házastárs örökli az elhunyt házastárs hagyatékának legalább egy részét, vagy a végrendelet alapján, vagy a végrendelet nélküli elhalálozás esetén alkalmazandó rendelkezések alapján. A törvényes öröklésre vonatkozó rendelkezések alapján a házastárs a hagyaték egynegyedét örökli, amennyiben gyermekek is vannak. Ha nincsenek gyermekek, a házastárs a hagyaték felét örökli az elhunyt testvéreivel vagy azok gyermekeivel és az elhunyt szüleivel, vagy ezek hiányában nagyszüleivel, nagybátyjaival és elsőfokú unokatestvéreivel együtt. Ha nincsenek ilyen rokonok, a házastárs örökli a teljes vagyont (a HCC 1820-1821. cikke). Tekintet nélkül arra, hogy az elhunyt hogyan rendelkezett végrendeletében, a túlélő házastárs jogosult a vagyonnak a törvény alapján őt megillető részére, melynek mértéke annak az összegnek a fele, amelyet akkor kapna, ha az elhunyt végrendelet hátrahagyása nélkül halt volna meg.
  • A vagyonközösségi rendszerben az egyik házastárs halála esetén megszűnik a házassági vagyonjogi rendszer, és a túlélő házastárs megkapja a közös vagyonból rá eső részt. Ezen felül ő örökli a közös vagyonból az elhunyt házastársat megillető hányadot és az elhunyt különvagyonának egy részét is, vagy a végrendelet alapján, vagy a törvényes öröklés esetén alkalmazandó jogszabályok alapján, a fent említett módon. A túlélő házastárs csak akkor örökölhet a fentiek szerint, ha az örökhagyó nem nyújtott be válókeresetet a házastársával szemben annak halála előtt (a HCC 1822. cikke).