8 Mit biztosít a jog a nyilvántartásba vett és a nyilvántartásba nem vett élettársak tulajdona esetén?

A 3719/2008. sz. törvény bevezette a „szabad élettársi megállapodás” fogalmát, amelyet heteroszexuális felnőttek köthetnek egymással. Az 1-13. cikkek meghatározzák a szabad élettársi megállapodás megkötésének és felbontásának feltételeit és formai követelményeit, és szabályozzák az élettársak vagyonjogi viszonyait, a tartásdíj és a szülői felügyelet kérdéseit, valamint az ilyen megállapodásokból fakadó örökléssel kapcsolatos jogokat is. Ezeket a megállapodásokat közokirat formájában kell megkötni.

Az említett törvény 6. cikke a következő lehetőségeket biztosítja:

  • 1. Ha az élettársak a szabad élettársi megállapodásban semmilyen különleges rendelkezést nem írnak elő, a megállapodás hatálya alatt továbbra is a vagyonelkülönítési rendszer vonatkozik mindkettőjükre, a megállapodás megkötése előtt megszerzett és a megállapodás hatálya alatt a jövőben megszerzendő vagyon vonatkozásában egyaránt, vagy
  • 2. az élettársak a szabad élettársi megállapodásban kiköthetik, hogy a megállapodás hatálya alatt a jövőben megszerzendő vagyontárgyak tulajdonjoga egyenlő arányban illeti meg mindkettőjüket, vagy
  • 3. az élettársak a megállapodásban kiköthetik, hogy a megállapodás megszűnése esetén bármelyik fél követelheti a másik féltől azokat a vagyontárgyakat, amelyeket az a megállapodás hatálya alatt szerzett, amennyiben a követelő fél is hozzájárult a vagyontárgyak megszerzéséhez. Ezt az igényt a kedvezményezett örökösei nem érvényesíthetik, nem lehet rájuk engedményezni, és nem is örökölhetik, de érvényesíthető a kötelezett örököseivel szemben. Ez az igény a megállapodás megszűnése után két évvel elévül.

    Ami a túlélő élettárs öröklési jogait illeti, akár végrendelet alapján, akár anélkül, a 11. cikk (kötelezően alkalmazandó jogszabály) a következőket mondja ki:

    • Amennyiben a szabad élettársi megállapodás az egyik élettárs halála miatt megszűnik, a túlélő élettárs törvényes öröklési joggal rendelkezik, melynek mértéke a hagyaték egyhatoda, ha vannak gyermekek, egyharmada, ha vannak más fokú örökösök, és a teljes hagyaték abban az esetben, ha az elhunytnak nincsenek olyan rokonai, akik végrendelet hiányában örökölnének.
    • Tekintet nélkül arra, hogy az elhunyt hogyan rendelkezett végrendeletében, a túlélő élettárs jogosult a vagyonnak a törvény alapján őt megillető részére, melynek mértéke annak az összegnek a fele, amelyet akkor kapna, ha az elhunyt végrendelet hátrahagyása nélkül halt volna meg.
  • 4. A nem regisztrált élettársak vagyoni jogviszonyaira vonatkozóan nincsenek jogszabályi rendelkezések.