6 Mik a halál következményei?

Az egyik házastárs halála esetén a házassági vagyonjogi rendszer megszűnik, és a közös vagyont az 5.1. pont alatt ismertetett elvek, valamint a házassági vagyonjogi szerződés rendelkezései szerint kell megosztani. A túlélő házastárs megkapja az őt megillető részt, míg a közös vagyon másik része az elhunyt hagyatékába kerül, amelyet az öröklési jog rendelkezései alapján osztanak meg.

Az örökhagyó házastársát leszármazó örökös mellett megilleti

  • a holtig tartó haszonélvezeti jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon; és
  • egy gyermekrész a hagyaték többi részéből.

(A Polgári törvénykönyv 7:58.§ (1) bekezdése)

Ha leszármazó nincs, vagy nem örökölhet, az örökhagyó házastársa örökli az örökhagyóval közösen lakott lakást és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakat. Az ezen felüli hagyaték felét az örökhagyó házastársa örökli, másik felét az örökhagyó szülei öröklik fejenként egyenlő arányban. Az öröklésből kiesett szülő helyén a másik szülő és az örökhagyó házastársa örököl fejenként egyenlő arányban.

(A Polgári törvénykönyv 7:60.§-a)

Ha leszármazó és szülő nincs, vagy nem örökölhet, az örökhagyó házastársa egyedül örököl.

(A Polgári törvénykönyv 7:61.§-a)