6 Mik a halál következményei?

Az egyik házastárs halála esetén a túlélő házastársat megillető előnyök attól függnek, hogy az elhunyt házastárs hagyott-e végrendeletet vagy sem. Amennyiben az örökhagyó végrendelet hátrahagyása nélkül halt meg, a túlélő házastárs jogosult az elhunyt házastárs teljes hagyatékára (1965. évi Öröklési törvény 67. cikkének (1) bekezdése). Ha az örökhagyó végrendelet hátrahagyása nélkül halt meg, és túlélő házastárs illetve gyermekek maradtak utána, a házastárs a hagyaték kétharmadára jogosult (1965. évi Öröklési törvény 67. cikke (2) bekezdésének a) pontja). Ha az örökhagyó végrendelet hátrahagyásával halt meg, és túlélő házastárs maradt utána, de gyermekei nem voltak, a túlélő házastárs a hagyaték felére jogosult (1965. évi Öröklési törvény 111. cikkének (1) bekezdése), függetlenül attól, hogy a végrendelet mit tartalmaz. Ha a végrendelkező úgy hal meg, hogy házastárs és gyermekek maradnak utána, a házastárs a törvény értelmében a hagyaték egyharmadára jogosult (az 1965. évi Öröklési törvény 111. cikkének (2) bekezdése), függetlenül attól, hogy a végrendelet mit tartalmaz.

Különválás esetén bármelyik, illetve mindkét házastárs kérheti a másik házastárs öröklésből történő kizárását (az 1995. évi Családjogi törvény 14. cikke). Váláskor a házastársak elveszítik házastársi jogállásukat, ennek megfelelően az 1965. évi Öröklési törvény alapján járó jogosultságok már nem illetik meg őket. Ugyanakkor a válás és a volt házastárs azt követő halála után a túlélő (volt) házastárs abban az esetben követelhet részesedést a hagyatékból bíróság előtt, ha a bíróság úgy véli, hogy helyénvaló lenne ilyen végzés meghozatala, és meggyőződött arról, hogy az adott körülmények között a kérelmező az elhunyt házastárs élete során nem kapta meg az őt megillető részesedést (az 1996. évi Családjogi (válási) törvény 18. cikkének (1) bekezdése). A válás kimondásakor, illetve azt követően az említett elhalálozás utáni kompenzáció követelése előtt bármikor, egyik vagy mindkét házastárs kérheti, hogy ennek a jognak az alkalmazását bírósági határozattal kizárják (az 1996. évi Családjogi (válási) törvény 18. cikkének (10) bekezdése).