8 Mit biztosít a jog a nyilvántartásba vett és a nyilvántartásba nem vett élettársak tulajdona esetén?

Az élettársi kapcsolatról és az élettársak egyes jogairól és kötelezettségeiről szóló 2010. évi törvény (2010. évi törvény) előírja az Élettársi Közösség Nyilvántartási Programjának létrehozatalát (azonos nemű párok számára) (1-14. rész és 16. rész) és az Élettársak Jogorvoslati Programja létrehozatalát (azonos és eltérő nemű párok számára), (15. rész), amely esetében nyilvántartásba vétel nem szükséges. A házaspárokhoz hasonlóan, a regisztrált élettársi kapcsolatban élők és azok, akik a 2010. évi törvény alapján élettársaknak tekintendők, jelentős jogokat és védelmet élveznek a pénzügyi támogatás és vagyon tekintetében. Élettársi kapcsolat esetében a kapcsolat felbomlása vagy az egyik fél halála esetén a másik fél jogosult tartást (5. rész), vagyont (118. cikk) és/vagy nyugdíjkiegészítő végzést kérni, (121. cikk), és/vagy részesedést az elhunyt élettárs hagyatékából (8. rész). Emellett a 2010. évi törvény 4. Része rendelkezik az élettársi kapcsolatról, amely esetében a közös otthon védelme hasonló a nem-tulajdonos házastárs jogainak a közös családi otthon tekintetében történő védelméhez (27-42. cikk) – lásd a fenti 2.4. pontot. Az élettársi kapcsolatban élők jogai hasonlóan kiterjedtek az együttélés tényéből adódóan, regisztrálásra vonatkozó bármilyen előírás vagy rendszer nélkül. A törvény hatálya alá tartozó élettársi kapcsolat esetében (amelyet a 2010. évi törvény 172. cikke határoz meg) a kapcsolat felbomlása vagy az egyik fél halála estén a másik fél jogosult tartás, (175. cikk), vagyonkiigazítás (174. cikk), nyugdíjkiegészítés (187. cikk) és/vagy az elhunyt élettárs hagyatékából való részesedés (194. rész) megítélését kérelmezni.