9 Melyik az illetékes hatóság, amelyhez jogvita vagy egyéb jogi kérdés esetén fordulni lehet?

Az ír Circuit Court és High Court egyaránt rendelkezik joghatósággal a házassági vagyonjogi viták tekintetében indított eljárások tárgyalására és eldöntésére olyan esetekben, ahol valamelyik házastárs írországi lakóhellyel rendelkezik az eljárás megindítását kérő kereset benyújtásának napján, vagy állandó írországi lakos volt az említett napot megelőzően legalább egy évig (a Bírósági különválásról és a családjog reformjáról szóló 1989. évi törvény 31. cikkének (4) bekezdése és az 1996. évi Családjogi (válási) törvény 39. cikkének (1) bekezdése). A lakóhely fogalmát a szokásjog határozza meg, ezért minden adott esetben a tényeket a bíróságnak kell értelmeznie. Általánosságban azonban azt mondhatjuk, hogy egy személy lakóhelye az a hely, ahol életvitelszerűen lakik, jellemzően a származási lakóhelye, de ugyanúgy lehet egy általa kiválasztott lakóhely is, amennyiben cselekedeteiből az állapítható meg, hogy szándékában áll tartósan, de legalábbis határozatlan ideig ott lakni. Azon körzeti bíróságnak (Circuit Court) a bírója rendelkezik illetékességgel, amelyben az eljárásban érintett felek bármelyike életvitelszerűen lakik, vagy üzleti tevékenységet folytat, szakmáját illetve hivatását gyakorolja (a bírósági különválásról és a családjog reformjáról szóló 1989. évi törvény 31. cikkének (5) bekezdése és az 1996. évi Családjogi (válási) törvény 38. cikkének (3) bekezdése).