4 Nyilvántartásba lehet-e vagy kell-e venni a házassági vagyonjogi rendszert?

A Amennyiben a házasságkötésről szóló okirat széljegyzetén a megállapodás nem szerepel, törvényi vélelem szól amelett, hogy a megállapodás nem jött létre, és így a törvényi rendszert kell alkalmazni.   . A megállapodásos rendszer közzététele a házasságkötésről szóló okirat széljegyzetén történik, amelyet a polgári anyakönyvi hivatal papír alapú vagy elektronikus irattárában kell letétbe helyezni (a 2000. november 3-i 396. sz. elnöki rendelet 69. cikk).

4.1. Az Ön országában létezik-e (egy vagy több) nyilvántartás a házassági vagyonjogi rendszerekről? Hol?

A polgári anyakönyvi hivatalnál történő nyilvántartásba vételen kívül, ami ahhoz szükséges, hogy harmadik felekkel szemben érvényesíthető legyen, bizonyos esetekben a földhivatali nyilvántartásba történő nyilvános bejegyzés is szükséges (a Polgári Törvénykönyv 2647. cikke), de a jelenleg uralkodó jogelméleti nézet szerint ez történhet egyszerű nyilvános közlés formájában is, amelynek a harmadik felekkel szembeni érvényesíthetősége tekintetében nincs jelentősége.

4.2. Mely dokumentumok kerülnek nyilvántartásba? Mely információk kerülnek a nyilvántartásba?

Egyebek mellett a következőket kell feltüntetni   a házasságkötésről szóló, a polgári anyakönyvi hivatalba benyújtott okiraton (a Polgári Törvénykönyv 162. cikke, a 396/2000. sz. elnöki rendelet 69. cikke): a szerződés megkötésének dátuma, ki készítette a közokiratot, a szerződő felek adatai, vagy a vagyonelkülönítési rendszer, az alkalmazandó jog megválasztása, a házasság felbontásáról vagy a vagyonmegosztásról szóló bírósági végzés. A szerződés széljegyzetként való feltüntetése iránti kérelmet annak a közjegyzőnek kell benyújtania, aki a hiteles okiratot készítette.

4.3. Ki és hogyan férhet hozzá a nyilvántartásban szereplő információkhoz?

A polgári anyakönyvi hivatal nyilvántartásába bárki betekinthet.

4.4. Mi a nyilvántartás jogi hatása (érvényesség, megtámadhatóság)?

A nyilvános nyilvántartás eredményeképpen a házassági vagyonjogi rendszer harmadik felekkel szemben érvényesíthető.