5 Mik a válás/különválás következményei?

A különválás és a válás a házassági vagyonjogi rendszer felbontását eredményezik (a Polgári Törvénykönyv 191. cikke).

5.1. Hogyan osztják fel a vagyont (dologi jogok)?

Amennyiben a (törvényes) vagyonközösség megszűnik, a vagyontárgyakat és a kötelezettségeket – az esetleges elmaradt visszatérítések vagy törlesztések  beszámítását követően – egyenlő arányban kell felosztani (a Polgári Törvénykönyv 191. cikke és az azt követő cikkei, lásd még az 5.3. pont alatt). A fennmaradó közös vagyonra a közös vagyonra általában alkalmazandó jogszabályok az irányadók. Ha a házastársak nem tudnak megállapodásra jutni a közös vagyon megosztásáról, akkor azt a bíróság dönti el..  Ellenkező bizonyíték hiányában az ingóságokat a közös vagyon részének kell tekinteni (a Polgári Törvénykönyv 195. cikke). A gyermekek szükségleteire és elhelyezésükre tekintettel a bíró haszonélvezeti jogot ítélhet az egyik házastársnak a vagyonnak a másik házastárs tulajdonát képező részére vonatkozóan (a Polgári Törvénykönyv 194. cikke).

A megállapodásos vagyonközösségi rendszer felbontása esetén (lásd 3.1. pont), a törvényes vagyonközösségi rendszerre vonatkozó fent említett szabályokat kell alkalmazni, de figyelembe kell venni minden, a házastársak megállapodásában szereplő esetleges eltérést is.

A vagyonelkülönítési rendszer felbontása esetén (lásd 3.1. pont), a vagyonra továbbra is a rendes vagyonjogi rendelkezések vonatkoznak.

A Háztartási Alap (lásd 4.1. pont) a házasság semmissé nyilvánításakor vagy felbontásakor megszűnik. Amennyiben vannak kiskorú gyermekek, az alap egészen addig megmarad, amíg a legfiatalabb gyermek nagykorúvá nem válik, a bíróság pedig az alapban lévő vagyontárgyak egy részét a kiskorú gyermekeknek ítéleti használatra vagy tulajdonba (a Polgári Törvénykönyv 171. cikke).

5.2. Ki a felelős a meglévő adósságért a válást/különválást követően?

A vagyonközösségi rendszerből eredő tartozások iránti felelősség a rendszer felbontásával nem változnak.

5.3. Tarthat-e igényt az egyik házastárs vagyonkiegyenlítésre (nincs vagyonfelosztás, helyette az egyik fél pénzben egyenlíti ki a vagyon felének ellenértékét)?

5.3.1. Vagyonegyesítő házassági vagyonjogi rendszer esetén:
- Az igényt készpénzben vagy természetben kell kielégíteni?
- Hogyan történik a követelés megállapítása?
- Mekkora a vagyonkiegyenlítés összege?
- Mikor írják elő a követelést?

Az olasz jog a közösen felhalmozott nyereségek rendszeréről nem rendelkezik.

5.3.2. Egyéb esetekben (nem vagyonegyesítő rendszer)?

A vagyonközösségi rendszer esetében mindegyik házastárs köteles a közös vagyonba  megtéríteni azokat az összegeket, amelyeket a közös vagyonból vett ki, de nem a közös kötelezettségek teljesítésére használt fel. Mindegyik házastárs kérheti azoknak az összegeknek a megtérítését, amelyeket saját személyes vagyonából vettek ki, és a közös vagyon érdekében használtak fel (a Polgári Törvénykönyv 192. cikke).