8 Mit biztosít a jog a nyilvántartásba vett és a nyilvántartásba nem vett élettársak tulajdona esetén?

A házassági közös vagyon rendszere alkalmazandó a bejegyzett élettársak esetén is, kivéve, ha az élettársak vagyonjogi megállapodást kötnek (mint a házasság esetében, jogosultak vagyonelkülönítést végezni). A 76/2016-es törvény alkalmazandó a bejegyzett élettársak esetén is a törvényes öröklés, a kötelesrész, a kitagadás, a beszámítás és a családi szerződés tekintetében. Ezen törvény 21. §-a szerint a törvényes öröklés, kötelesrész, valamint a kitagadás szabályai alkalmazandók a bejegyzett élettársak esetén is.