9 Melyik az illetékes hatóság, amelyhez jogvita vagy egyéb jogi kérdés esetén fordulni lehet?

Egyedül a bíróságok illetékesek. Általános szabály, hogy az olasz bíróságok az illetékesek akkor, ha az alperes Olaszországban lakóhellyel (a lakóhely az a hely, ahol az adott személy üzleti tevékenységének és érdekeinek központját létrehozta; CC. 43. cikke) vagy tartózkodási hellyel (olyan hely, ahol az adott személy életvitelszerűen tartózkodik; a Polgári Törvénykönyv 43. cikke) rendelkezik (az 1995. május 31-i 218 sz. törvény 3. cikke).

Emellett, a házasság semmissé vagy érvénytelenné nyilvánításával, a különválással és a házasság felbontásával kapcsolatos ügyekben az olasz bíróságok akkor is illetékesek, ha az egyik házastárs olasz állampolgár, és a házasságot Olaszországban kötötték meg (az 1995. május 31-i 218 sz. törvény 32. cikke).