4 Nyilvántartásba lehet-e vagy kell-e venni a házassági vagyonjogi rendszert?

4.1. Az Ön országában létezik-e (egy vagy több) nyilvántartás a házassági vagyonjogi rendszerekről? Hol?

A házassági szerződésben meghatározott házassági vagyonjogi rendszert be kell jegyeztetni a Cégjegyzék által fenntartott Házassági vagyonjogi kapcsolatok nyilvántartásába ahhoz, hogy arra harmadik féllel szemben hivatkozni lehessen. Emellett, nyilvántartásba kell venni egyéb, a törvény által előírt információkat is (lásd 4.2. pont), valamint azokat a szerződéseket, bírósági ítéleteket, határozatokat és értesítéseket, amelyek a házastársak vagyonjogi viszonyaira vonatkoznak.

A házassági szerződést a Cégjegyzék azon regionális osztályán kell nyilvántartásba vetetni, amelynek illetékességi területén az egyik házastárs bejegyzett lakóhelye található. Ha a házassági szerződés ingatlannal kapcsolatos rendelkezést is tartalmaz, a szerződést abban a Földhivatalban is nyilvántartásba kell vetetni, amelynek illetékességi körzetében az ingatlan található.

4.2. Mely dokumentumok kerülnek nyilvántartásba? Mely információk kerülnek a nyilvántartásba?

A Házassági vagyonjogi kapcsolatok nyilvántartása a következő információkat tartalmazza:

  • A házastársakra vonatkozó információk;
  • A választott házassági vagyonjogi rendszerre vonatkozó információk: vagyonelkülönítési rendszer vagy vagyonközösség; a Nyilvántartásba történő bejegyzés ideje; a házassági szerződésre vonatkozó információk; a házassági vagyonjogi rendszer megszüntetésének ideje.
  • Speciális információk: arra vonatkozó adatok, hogy mely vagyontárgyak tartoznak az egyes házastársak különvagyonához; az egyik házastárs felelőssége a másik házastárs kötelezettségeiért; a házastársak vagyonnal kapcsolatos jogainak korlátozásai; egyéb, harmadik felekre vonatkozó információk; feljegyzések.

4.3. Ki és hogyan férhet hozzá a nyilvántartásban szereplő információkhoz?

A Nyilvántartásba bárki betekinthet, és kivonatot kérhet az abban foglalt adatokról.

4.4. Mi a nyilvántartás jogi hatása (érvényesség, megtámadhatóság)?

A szerződésre, valamint a közös vagyon megosztásáról szóló bírósági határozatra harmadik felekkel szemben a szerződésnek illetve a határozatnak a Házassági vagyonjogi kapcsolatok nyilvántartásába történő bejegyzését követően lehet hivatkozni; ingatlanok esetében a szerződésre, illetve a határozatra a Földhivatali Nyilvántartásba történő bejegyzés után lehet hivatkozni.