5 Mik a válás/különválás következményei?

5.1. Hogyan osztják fel a vagyont (dologi jogok)?

A törvényes házassági vagyonjogi rendszer értelmében válás után mindegyik házastárs megtartja különvagyonát. A közös vagyont a házastársak között egyenlő arányban kell felosztani.

Ha a házastársak a vagyonközösséget választották, és nincs más rendelkezés, válás esetén a tartozások levonása után fennmaradó közös vagyont a házastársak között egyenlő arányban kell felosztani (a Polgári Törvénykönyv 137. cikke).

Ha a házassági szerződés vagyonelkülönítési rendszerről rendelkezik, válás esetén nincs vagyonmegosztás. Mindkét házastárs megtartja azt a vagyont, amellyel a házasságkötés előtt rendelkezett, valamint azt a vagyont, amelyet a házasság fennállása alatt szerzett (a Polgári Törvénykönyv 117. cikke).

A házastársak közjegyző előtt, vagy magánokirat formájában köthetnek megállapodást a vagyonmegosztásról. Ilyen megállapodást kizárólag a házasság fennállása alatt lehet kötni. Ha a házastársak nem tudnak megállapodni, a jogvitát kereset formájában bíróság elé kell terjeszteni.

5.2. Ki a felelős a meglévő adósságért a válást/különválást követően?

A vagyon megosztásakor a tartozásokat is figyelembe kell venni. A házastársak a közös tartozások megosztásáról is köthetnek megállapodást. Az esetleges jogvitát kereset formájában bíróság elé kell terjeszteni.

5.3. Tarthat-e igényt az egyik házastárs vagyonkiegyenlítésre (nincs vagyonfelosztás, helyette az egyik fél pénzben egyenlíti ki a vagyon felének ellenértékét)?

A házasság felbontáskor vagy azt követően bármelyik (volt) házastárs tartást igényelhet a másik (korábbi) házastárstól ez utóbbi anyagi lehetőségeivel arányosan, ha ez utóbbi cselekedeteivel hozzájárult a házasság megszűnéséhez, és ha a tartás a követelést benyújtó (volt) házastárs korábbi életszínvonalának megőrzése érdekében szükséges (a Polgári Törvénykönyv 81. cikke).

Ha az egyik házastárs a másik házastárs vagyonának kezelése során a szükségessé vált kiadások egy részét különvagyonából fedezte, csak a vagyonkezelés megszűnésekor kérheti, hogy a másik házastárs fizesse vissza ezeket a költségeket olyan mértékben, amennyiben ő maga nem köteles fedezni azokat (a Polgári Törvénykönyv 101. cikke).

A követelést benyújtó házastárs maga becsüli fel követelést; vita esetén szakértő véleménye kérhető. Emellett a vagyonközösségi rendszerben a házastársnak meg kell térítenie mindazt, amit ő a közös vagyonból különvagyona javára költött. Ha a házastárs saját különvagyonából fizetett kiadásokat a közös vagyon javára, úgy kérheti ezek visszafizetését a közös vagyonból (a Polgári Törvénykönyv 138. cikke).