9 Melyik az illetékes hatóság, amelyhez jogvita vagy egyéb jogi kérdés esetén fordulni lehet?

Minden polgári jogi jogvitáról a bíróság dönt. A jogvita eldöntésének fóruma a kerületi (városi) bíróság, kivéve azokat az ügyeket, amelyeket a törvény alapján regionális bíróság tárgyal.

Ha a házasság felbontására irányuló eljárás során vagyonmegosztásra kerül sor, főszabály szerint annak a kerületnek a bírósága az illetékes, ahol az alperes szokásos tartózkodási helye található (a lett polgári perrendtartás 26. cikkének (1) bekezdése).

Ha az érintett államok egymás közötti kapcsolataira a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendeletet kell alkalmazni, a lett bíróságok joghatóságát e rendelet alapján kell megállapítani.