3 Hogyan befolyásolhatják a házastársak a vagyonjogi rendszert?

3.1. Mely rendelkezések módosíthatók szerződés által és melyek nem? Milyen házassági vagyonjogi rendszerek választhatók?

A házastársak a házassági szerződésben a következők rögzítésére jogosultak:

  • az a vagyon, amelyet a házasságkötés előtt és a házasság fennállása alatt szereznek, az egyes házastársak személyes vagyona lesz;
  • az a személyes vagyon, amelyet valamelyik házastárs a házasságkötés előtt szerzett, a házasság bejegyzése után közös vagyonná válik;
  • az a vagyon, amelyet a házasság fennállása alatt szereztek részben osztott közös vagyonná válik (a Polgári Törvénykönyv 3.104. cikkének (1) bekezdése).

Házassági szerződésükben a házastársak kiköthetik, hogy a fenti házassági vagyonjogi rendszerek valamelyike vonatkozzon a teljes vagyonukra, vagy csak annak egy bizonyos részére, illetve meghatározott vagyontárgyakra (a Polgári Törvénykönyv 3.104. cikkének (2) bekezdése).

Házassági szerződésükben a házastársak mind a meglévő, mind pedig a jövőbeni vagyonuk tekintetében meghatározhatnak egy házassági vagyonjogi rendszert (a Polgári Törvénykönyv 3.104. cikkének (3) bekezdése).

A házassági szerződés tartalmazhatja a vagyon kezelésével, a kölcsönös eltartással, a család szükségleteinek és kiadásainak biztosításában való részvétellel kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre, valamint a válás esetén történő vagyonmegosztás és a házastársak kölcsönös vagyonjogi kapcsolataival összefüggő egyéb ügyek tekintetében történő eljárásra vonatkozó kikötéseket is (a Polgári Törvénykönyv 3.104. cikkének (4) bekezdése).

3.2. Mik a formai követelmények és kivel kell felvenni a kapcsolatot?

A házassági szerződést közjegyző előtt kell megkötni, és be kell jegyeztetni a Házassági szerződések nyilvántartásába (lásd a 4. pontban) (a Polgári Törvénykönyv 3.103. cikke).

3.3. Mikor kell megkötni a szerződést és mikortól lesz hatályos?

A házassági szerződés megköthető a házasság bejegyzése előtt (házasságkötés előtti szerződés) vagy a házasság bejegyzése után bármikor (házasságkötés utáni szerződés). A házasságkötés előtt létrejött házassági szerződés a házasságkötés napján lép hatályba. A házasságkötés után kötött szerződés a megkötése napján lép hatályba, kivéve, ha a szerződés másként rendelkezik (a Polgári Törvénykönyv 3.102. cikke).

3.4. Módosíthatják-e a házastársak a meglévő szerződést? Ha igen, milyen feltételekkel?

A házassági szerződés a házastársak kölcsönös megállapodásával közjegyző előtt, bírósági engedéllyel bármikor módosítható (aPolgári Törvénykönyv 3.103. cikkének (2) bekezdése és 3.106. cikkének (1) bekezdése).