4 Nyilvántartásba lehet-e vagy kell-e venni a házassági vagyonjogi rendszert?

4.1. Az Ön országában létezik-e (egy vagy több) nyilvántartás a házassági vagyonjogi rendszerekről? Hol?

Litvániában létezik a Házassági szerződések nyilvántartása, amelyet a Központi Jelzálog Hivatal vezet.

4.2. Mely dokumentumok kerülnek nyilvántartásba? Mely információk kerülnek a nyilvántartásba?

A nyilvántartásba a házassági szerződéseket és a vagyonmegosztást jegyzik be.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a házassági szerződés dátumát, a szerződő felek adatait, azt a napot vagy a feltételt, amikor, illetve amelynek bekövetkezése esetén a szerződés hatályba lép, az alkalmazandó vagyonjogi rendszerről szóló megállapodás hatálya alá tartozó vagyonra vonatkozó adatokat és a vagyonjogi rendszert (a házassági szerződések nyilvántartására vonatkozó szabályzat 14. pontja).

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell vagy a szerződést, vagy pedig a vagyonmegosztásról szóló bírósági határozatot, a szerződő felek adatait, illetve azoknak a személyeknek az adatait, akiknek a vagyonát a bírósági határozattal megosztják, a megerősített szerződés vagy a vagyonmegosztásról rendelkező bírósági határozat hatálya alá tartozó vagyon részleteit és az alkalmazandó vagyonjogi rendszert (a házassági szerződések nyilvántartására vonatkozó szabályzat 15. pontja).

4.3. Ki és hogyan férhet hozzá a nyilvántartásban szereplő információkhoz?

A nyilvántartásból származó kivonatokat írásban, postai úton vagy más módon, illetve személyesen lehet kiadni (a házassági szerződések nyilvántartására vonatkozó szabályzat 63. pontja).

A nyilvántartásban szereplő adatokat minden olyan személynek ki kell adni, aki bejelenti ésszerű és törvényes szándékát az adatok felhasználására (a házassági szerződések nyilvántartására vonatkozó szabályzat 67. pontja).

4.4. Mi a nyilvántartás jogi hatása (érvényesség, megtámadhatóság)?

A házassági szerződés és annak módosításai harmadik személyekkel szemben csak abban az esetben hatályos, ha ezeket a Házassági szerződések nyilvántartásába bejegyeztették. Ez a szabály nem alkalmazható akkor, ha az ügylet időpontjában a harmadik fél ismerte a házassági szerződést és annak módosításait (a Polgári Törvénykönyv 3.103. cikkének (3) bekezdése).