5 Mik a válás/különválás következményei?

5.1. Hogyan osztják fel a vagyont (dologi jogok)?

A házastársak a közös vagyonból való részesedését egyenlőnek kell vélelmezni (a Polgári Törvénykönyv 3.117. cikkének (1) bekezdése).

A házastársak közös vagyonának megosztása előtt először a közös vagyont és az egyes házastársak személyes vagyonát kell megállapítani. A közös vagyonból először ki kell fizetni az ebből a vagyonból fizetendő, esedékessé vált tartozásokat. Amennyiben a közös vagyon egyenlege pozitív, egyenlő arányban kell megosztani a házastársak között, kivéve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott eseteket (a Polgári Törvénykönyv 3.118. cikke).

5.2. Ki a felelős a meglévő adósságért a válást/különválást követően?

A házastársak a válás után adóstársakként továbbra is felelősek a közös tartozásokért.

5.3. Tarthat-e igényt az egyik házastárs vagyonkiegyenlítésre (nincs vagyonfelosztás, helyette az egyik fél pénzben egyenlíti ki a vagyon felének ellenértékét)?

Amennyiben a bíróság által az egyik házastárs részére megítélt vagyon értéke nagyobb, mint a közös vagyonból való részesedése, az adott házastárs köteles kompenzációt fizetni a másik házastárs részére (a Polgári Törvénykönyv 3.117. cikkének (3) bekezdése).