9 Melyik az illetékes hatóság, amelyhez jogvita vagy egyéb jogi kérdés esetén fordulni lehet?

A Litván Köztársaság bíróságai rendelkeznek joghatósággal családi ügyekben, amennyiben legalább az egyik házastárs a Litván Köztársaság állampolgára, vagy olyan hontalan személy, akinek a lakóhelye a Litván Köztársaságban található (a Litván Köztársaság (Polgári perrendtartásáról szóló törvénykönyve, a továbbiakban: CCP) 784. cikkének (1) bekezdése). Ha mindkét házastárs lakóhelye a Litván Köztársaságban található, családi ügyeikben kizárólag a Litván Köztársaság bíróságai rendelkeznek joghatósággal (a CCP 784. cikkének (2) bekezdése). A Litván Köztársaság bíróságai rendelkeznek joghatósággal családjogi ügyekben akkor is, ha mindkét házastárs külföldi állampolgár, de mindkettejüknek van lakóhelye a Litván Köztársaságban (a CCP 784. cikkének (3) bekezdése).

Kizárólagos jelleggel a Litván Köztársaság bíróságai foglalkoznak azokkal az ügyekkel, amelyek a Litván Köztársaságban található ingatlanokkal kapcsolatosak (a CCP 786. cikke).

Ezeket az ügyeket az alperes lakóhelye szerinti kerületi bíróság tárgyalja (a CCP 26. és 29. cikke).