5 Mik a válás/különválás következményei?

5.1. Hogyan osztják fel a vagyont (dologi jogok)?

A vagyonközösség a válással megszűnik (a Polgári Törvénykönyv 1441. cikke). A házasság megszűnésekor mindegyik házastárs visszakapja saját különvagyonát, ha ez még lehetséges, természetben, vagy az azt helyettesítő vagyontárgyakat (a Polgári Törvénykönyv 1467. cikke).

Ezt követően egy visszatérítési számlát hoznak létre, ahol nyomon követik, hogy a közös vagyonból milyen rész illeti meg az egyes házastársakat, és a házastársak mivel tartoznak a közös vagyon felé (a Polgári Törvénykönyv 1468. cikke).

A megosztásra ezt követően kerül sor (a Polgári Törvénykönyv 1475. cikke és az azt követő cikkei). Békés megállapodás hiányában a felek közötti jogvitát a bíróság dönti el.

5.2. Ki a felelős a meglévő adósságért a válást/különválást követően?

Amennyiben az egyik házastárs önállóan vállal tartozást, az adott házastárs perelhető a tartozás teljes egészére. A másik házastárs csak a tartozás feléért perelhető, kivéve az egyetemleges felelősség esetét (a Polgári Törvénykönyv 1482. és 1483. cikke). A házastárstól nem perelhető a másik házastárs személyes adóssága.

5.3. Tarthat-e igényt az egyik házastárs vagyonkiegyenlítésre (nincs vagyonfelosztás, helyette az egyik fél pénzben egyenlíti ki a vagyon felének ellenértékét)?

Nem.