6 Mik a halál következményei?

Ha az elhunyt után maradnak gyermekek vagy leszármazók, a túlélő házastárs jogosult örökölni, kivéve, ha a végrendelet erről másként rendelkezik, vagy a túlélő házastárs másként dönt; a házastárs a törvényes gyermek által örökölt legkisebb részesedésre jogosult, feltéve, hogy ez legalább a hagyaték egynegyede, vagy pedig a házastársak által közösen lakott ingatlan és az ahhoz tartozó bútorok haszonélvezetére, amennyiben ezek teljes egészében az elhunyt tulajdonát képezték, vagy a túlélő házastárssal közös tulajdonban voltak (a Polgári Törvénykönyv 767-1. cikke).

Ha az elhunyt után nem maradnak sem gyermekek, sem leszármazók, a túlélő házastárs – hacsak a végrendelet másként nem rendelkezik – teljes körű tulajdonjoggal jogosult a teljes hagyatékra (a Polgári Törvénykönyv 767-2. cikke).

A házassági szerződés megléte hatással lehet a hagyaték összetételére, sőt annak puszta létezésére is.