8 Mit biztosít a jog a nyilvántartásba vett és a nyilvántartásba nem vett élettársak tulajdona esetén?

A bizonyos élettársi kapcsolatok joghatásairól szóló, 2004. július 9-i törvény (Mém. 2019. és az azt követő oldalai, 4946. sz. Parlamenti Dokumentum) 2004. november 1-jén lépett hatályba.
Azok az élettársak, akik élettársi nyilatkozatot tettek, az élettársi kapcsolat tulajdonjogi következményeit egymással kötött írásos megállapodással határozhatják meg. Ez a megállapodás bármikor megköthető, illetve módosítható. A megállapodásról vagy annak módosításáról három munkanapon belül értesíteni kell az ügyészi hivatalt (a 2004. évi törvény 6. cikke).

Ugyanakkor az élettársi nyilatkozat külön megállapodás hiányában is jogokat és kötelezettségeket hoz létre a felek között, amelyek sok tekintetben a házastársakéhoz hasonlóak. A fent említett rendelkezések kizárólag azokra az élettársi kapcsolatokra vonatkoznak, amelyeket e törvény 3. cikkének megfelelően bejelentettek (a 2004. évi törvény 1. cikke). Nincsenek külön rendelkezések a nem regisztrált házasságon kívüli együttélések vagyonjogi rendszerére vonatkozóan.
A 2004. évi törvény nemrégiben került kiegészítésre a 2010. augusztus 3-i törvény (Mém. 2190. oldal, 5904. sz. Parlamenti Dokumentum) által, amelynek a 4-1. cikke elismeri a külföldön létrejött élettársi kapcsolatokat, amelyeket ugyanazok az előnyök illetnek meg, mint amelyeket a luxemburgi élettársi kapcsolatok élveznek.