9 Melyik az illetékes hatóság, amelyhez jogvita vagy egyéb jogi kérdés esetén fordulni lehet?

Az általánosan elfogadott gyakorlat szerint nemzetközi szinten az illetékes bíróságot ugyanazon szabályozások szerint kell meghatározni, mint amelyek a nemzeti jogban meghatározzák a területi illetékességet. A körülményektől függően más tényezők is szerepet játszhatnak, mint például az illetékességre vonatkozó jogszabályok, a lakóhely (fő tartózkodási hely), az állampolgárság, az ingatlan földrajzi elhelyezkedése stb.).

A Luxemburgi Nagyhercegségben a válásról vagy a bírósági különválásról szóló végzés általában a vagyonközösség megszüntetését és a közös vagyon felosztását is elrendeli, és ennek lebonyolítására egy közjegyzőt jelöl ki.

Elvben a házassági vagyonjogi rendszerrel kapcsolatos illetékesség független az ingatlan földrajzi elhelyezkedésétől. Ennek eredményeképpen a luxemburgi bíróságok külföldön található ingatlan elárverezését is elrendelhetik.

Ha a kijelölt közjegyzőnek nem sikerült elérnie, hogy a felek megállapodjanak egymással, jelentést készít erről, amelyben részletesen ismerteti a felek követeléseit, és az ügyet bíróság elé utalja.