4 Nyilvántartásba lehet-e vagy kell-e venni a házassági vagyonjogi rendszert?

A házassági szerződést a közjegyzőnek legkésőbb a szerződés megkötését követő 15 napon belül nyilvántartásba kell vetetnie.

4.1. Az Ön országában létezik-e (egy vagy több) nyilvántartás a házassági vagyonjogi rendszerekről? Hol?

Kizárólag egy nyilvántartás létezik: az Igazságügyi Minisztérium által kezelt állami nyilvántartás.

4.2. Mely dokumentumok kerülnek nyilvántartásba? Mely információk kerülnek a nyilvántartásba?

A következő információkat kell nyilvántartásba venni: a házassági szerződés megkötésének tényét; a közokiratba foglalás időpontját; a szerződő felek adatait; valamint a felek által választott, vagyoni viszonyaikat szabályozó házassági vagyonjogi rendszert.

4.3. Ki és hogyan férhet hozzá a nyilvántartásban szereplő információkhoz?

Az állami nyilvántartásban tárolt információk bárki számára elérhetők, aki erről tájékoztatást kér. Egyszerű kéréssel kell írásban a nyilvántartó felé fordulni, és 10 napon belül az igénylő hivatalos választ kap kérésére. A közjegyzők online elérhetik a nyilvántartást és azonnal rá tudnak keresni az adatokra.

4.4. Mi a nyilvántartás jogi hatása (érvényesség, megtámadhatóság)?

A legfőbb joghatás, hogy a harmadik felek (különösen a hitelezők) vélelmezhetően tudomást szereznek a házassági szerződés fennállásáról.